• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

  Κατά τους θερινούς μήνες το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό κάθε Τετάρτη 08:30-14:00 εκτός από την 15-8-2018 που θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη 16-8-2018.

 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

  Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 είναι έτοιμες. Παραλαβή από το σχολείο κάθε Τετάρτη 8:30 - 14:00.

 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 2018

  Το σχολείο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψηφίους για τα μηχανογραφικά δελτία (Μ.Δ.) τις ακόλουθες ημέρες και ώρες 08:30-14:00:

  - Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
  - Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018
  - Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018
  - Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

  Οι υποψηφιοι που δεν έχουν πάρει συνθηματικό για το μηχανογραφικό τους δελτίο να προσέλθουν στο σχολείο αυτές τις ημέρες και ώρες.
  Τονίζεται ότι η Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 είναι και η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρεπει να έχουν υποβάλει οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από την ιστοσελίδα http://exams.it.minedu.gov.gr

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

  Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ο γονέας / κηδεμόνας συμπληρώνει και την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση και την προσκομίζει στο σχολείο
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Για τις εγγραφές των μαθητών για Β και Γ' Τάξη παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες να περάσουν από το σχολείο για οριστικοποίηση της εγγραφής από Δευτέρα 25/6 - Παρασκευή 29/6 από τις 8:30 - 14:00

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ (Μ.Δ.) 2018

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2018 ξεκινούν από την Παρασκευή 22-6-2018 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 16-7-2018.
  Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους (οι ίδιοι ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από αυτούς) από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
  Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Δευτέρα 16-7-2018. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
  Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

  - το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ (πατήστε εδώ).
  - το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ).

  Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας
  Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο.
  Οι υποψήφιοι ΓΕΛ για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους κατά περίπτωση:
  - οι υποψήφιοι ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016 με τα ημερήσια ΓΕΛ ή τα ημερήσια ΕΠΑΛ-Β΄ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης έτους 2016.
  - οι υποψήφιοι με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016 ή 2017 με τα ημερήσια ΓΕΛ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2016 ή 2017.

  Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 • Β΄ ΦΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

  Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).
  - Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ή τροποποίηση της αίτησής τους κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).
  - Οι μαθητές/τριες που πρέπει να επανεξεταστούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον προβιβαστούν, θα κατανεμηθούν με τη δεύτερη κατανομή (2-3 Ιουλίου).
  Σε περίπτωση που δεν προβιβαστούν: α. για τους μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές και β. για τους μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και για όσους/ες προβλέπεται να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις τους παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της εν λόγω εξεταστικής.

  Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Οι Έλεγχοι Προόδου των μαθητών της Α' και Β' τάξης θα δίνονται σε γονείς και κηδεμόνες από τη Τετάρτη 20/06 έως το τέλος του μήνα από τις 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. .

 • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα εξεταστικά κέντρα για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2018 τα οποία θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου.
  Δείτε εδώ το διαβιβαστικό.
  Δείτε εδώ αναλυτικά το δελτίο τύπου.

 • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

  Οι υποψήφιοι του ΓΕΛ Πεύκων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν στο 1ο ΓΕΛ Συκεών (Επταπυργίου 150, TK 56626)
  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (αρχείο PDF)

 • ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018 - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ

  Τα απολυτήρια των μαθητών της Γ΄ Λυκείου θα δοθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου στην γιορτή της αποφοίτησης.


 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας, πρακτικές δοκιμασίες) και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.
  Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο.

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  H Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα διεξαχθούν από την Τρίτη 19-6-2018 μέχρι και την Παρασκευή 29-6-2018.
  Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.
  Δείτε το σχετικό έγγραφο (αρχείο PDF)

  Για να δείτε λεπτομέρειες που αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι καθώς και το πρόγραμμα πατήστε εδώ (αρχείο PDF)

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

  Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.)

  Δείτε εδώ την προκήρυξη (αρχείο PDF)
  Διευκρινίσεις σχετικά με την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019. (αρχείο PDF)
  ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο PDF) NEO!

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

  Δείτε εδώ το έγγραφο για την προθεσμία (αρχείο PDF)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (αρχείο PDF)

 • ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

  Από την Παρασκευή 1 Ιουνίου και κάθε μέρα και ώρα 13:00 έως 14:00 θα δίνονται οι έλεγχοι επίδοσης Β΄ τετραμήνου.
  Οι κηδεμόνες των μαθητών παρακαλούνται να τηρήσουν την ώρα προσέλευσης για να μην διαταράσσονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Νωρίτερα δεν θα δίνονται έλεγχοι.

 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

  Διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα (δε συνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)
  Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ (αρχείο PDF)

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τροπολογίας που αφορά την αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου.
  Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ (αρχείο PDF)

 • ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

  Αγρυπνία Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πεύκων αφιερωμένη ιδιαιτέρως στους υποψηφίους νέους και νέες ενδοσχολικών, πανελληνίων και φοιτητικών εξετάσεων Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 21:30 - 00:30
  πατήστε εδώ (αρχείο PDF)

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017-18 - ΑΝΑΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ

  Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων 2017-2018 περιόδου Μαϊου-Ιουνίου.
  Δείτε το εδώ (αρχείο PDF)


 • ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

  Υλη Α΄ Λυκείου (αρχείο PDF)
  Υλη Β΄ Λυκείου (αρχείο PDF)
  Υλη Γ΄ Λυκείου (αρχείο PDF)

 • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

  Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα και η κατανομή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Β.Κ. και Ε.Ε.Κ. που εξετάζονται προφορικά

  Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ (αρχείο PDF)

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

  Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018 για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ.

  Στο ίδιο έγρραφο ορίζεται και η προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
  Για τη σχετική Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ (σε PDF)

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2018-2019

  Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520327, 2131520169.

  Δείτε εδώ την προκήρυξη (αρχείο PDF)

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙς ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-19

  Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ και ορθή επανάληψη αυτής ως προς την παράγραφο 11, καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. εδώ (σε PDF)

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019 ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

  Προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων και την προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
  Προκήρυξη (αρχείο DOC)

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018-19

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδηµαϊκού έτους 2018 -19
  Δείτε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης του ΓΕΕΘΑ εδώ (σε PDF)
  Δείτε τις προθεσμίες - διευκρινήσεις εδώ (σε PDF)

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018-19

  Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδηµαϊκού έτους 2018 -19
  Δείτε την προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ εδώ (σε PDF)
  Δείτε τις προθεσμίες εδώ (σε DOC)

 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ

  1. Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης και διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), με τις οποίες ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Σχολές και Τμήματα) από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ΦΕΚ - Τεύχος Β’ 982/20.03.2018 (σε PDF)

  2. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΕΚ - Τεύχος Β’ 949/16.03.2018 (σε PDF)

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

  Υπουργική Απόφαση, που ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφορά σε τροποποιήσεις στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, σχετικά με την Αίτηση- Δήλωση και με το Μηχανογραφικό Δελτίο.

  Υπουργική Απόφαση (εγγραφο PDF)
  ΦΕΚ 353-Β´ 2018 (εγγραφο PDF)
 • ΦΕΚ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2018

  Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τις Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 (Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.

Top