Είσοδος ΓΕΛ Πεύκων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Eisenersteg


      Με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη οι συνάδελφοι της Πληροφορικής του ΓΕ.Λ. ΠΕΥΚΩΝ, ο κ. Μηλίκας Αναστάσιος, καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19 και η κα Μιχαήλ Σταυρούλα, καθηγήτρια Πληροφορικής ΜΑ, ΠΕ19, ανέλαβαν τη δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου μας, για να σηματοδοτήσουμε όλοι μαζί, μαθητές και επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό, την εποικοδομητική διείσδυση της εκπαιδευτικής κοινότητας στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Έτσι, θα μπορέσει το σχολείο ως δημιουργικός σηματωρός να δώσει σταθερά σημεία πλεύσης στην πορεία του χρόνου.
      Για μας είναι πρωτεύουσας σημασίας οι μαθητές μας να μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία της γνώσης με ευαισθησία και μεράκι. Ως εργαλεία δουλειάς και εξάσκησης του νου και της ψυχής, μακριά από επικίνδυνους εθισμούς, που εγκλωβίζουν τη νιότη. Γιατί θεωρούμε απαραίτητο να επανατροφοδοτούμε τον ανθρωπισμό μας με δράσεις που κινούν τα ακίνητα με διάθεση ανανέωσης, ανεκτικότητας, κατανόησης και διαπάλης για το καλύτερο παρόν και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και αυτό γίνεται κάθε ημέρα πράξη, αν αναλογιστούμε οι καλοί μου συνάδελφοι και οι μαθητές μας σε πόσα προγράμματα καινοτόμων δράσεων εμπλέκονται, σε πόσους διαγωνισμούς συμμετέχουν, σε πόσα αθλήματα αγωνίζονται, χωρίς να φείδονται του χρόνου τους.
      Επομένως, οι δραστηριότητες και το αποτέλεσμα της εργασίας τους θα παρουσιάζονται στην όμορφη ιστοσελίδα μας. Τους ευχαριστώ όλους για την αγάπη τους και την από ψυχής κατάθεσή τους.Ο Διευθυντής                                        

Κωνσταντίνος Αγγελάκης                        
Δρ Θεολογίας - Φιλόλογος MΑ