ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να συναντούν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και να συζητάνε θέματα που έχουν σχέση με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Υποδοχής Γονέων